(ویدئو) جا خوردن ترامپ مقابل یک سرهنگ

[ad_1]

سرهنگ دونالد اشمیت در مراسم استقبال از دونالد ترامپ دستش را جلو آورد تا با رئیس جمهور آمریکا دست دهد.

[ad_2]

Source link