وقتی ویلموتس با ۲ میلیون یورو سلفی گرفت!

[ad_1]

مجلس حساسیت ویژه‌ای روی این مسئله پیدا کرده که چرا بعد از فسخ قرارداد ویلموتس، فدراسیون فوتبال دو میلیون یورو به این مربی پرداخت کرد؟

[ad_2]

Source link