فیلم با زیرنویس

زیرنویس
( زیرنویس ( در اینجا تغییر و تحول مسیر مییابد . برای به کار گیری در رسانه های چاپی , به زیرنویس ( تیتر ) مراجعه‌نمایید . برای بقیه موردها , زیرنویس ( ازبین بردن ابهام ) را مشاهده کنید .
قسمتی از چندین در
ترجمه
انجمنهاآزارها سازمانهاآموزشگاه ها
موضوعات دارای ربط
سرویس ها رله ویدیو ( VRS ) تعبیر تلفنی مانع ها ترجمه ترجمه حرفه ترجمه دارای اهمیت ترجمه های خبر نامه نگارنده ترجمه و ترجمه مجلات ترجمه بوسیله کتاب ترجمه های کتاب ترجمه شده به وسیله ترجمه

فیلم با زیرنویس به لهجه انگلیسی . خط های نقل عهد برای مختلفی کردن بلندگوها به کارگیری می شود .

نقشه اروپا که نشان می‌دهد روش های ترجمه در هر میهن استعمال می شود .
کشورهایی در اروپا که دوبله تنها برای برنامه های خردسال ها استعمال می شود . در غیر این صورت , زیرنویس ها صرفا به کار گیری میشوند .
مناطق مختلط : کشورهایی در اروپا گهگاه از ترجمه‌های صوتی بیش تر از حد به کارگیری می نمایند . در غیر این صورت , زیرنویس ها تنها به کارگیری می‌شوند .
صداگذاری : کشورهای اروپایی معمولاً از ترجمه‌های گاوریلف به کارگیری می نمایند که دارنده یک یا این که دو صدا می باشند , در حالی که حجم آهنگ نوشته اساسی را زیر میاورند . مثال ها لهستان و روسیه میباشند . این روش در پخش تلویزیونی مورد استعمال قرار میگیرد , البته درین کشورها از دوبله هم استعمال می شود .
دوبله همگانی : کشورهایی در اروپا که از عمده فیلم ها و سریال های تلویزیونی به لهجه دوبله استعمال می شود .
کشورهایی که گاه گهگاه دوبله های یگانه خویش را ایجاد می نمایند ولی به طور کلی از ورژن های دوبله کشورهای دیگر به کار گیری می نمایند چون زبانهای آن ها کاملاً شبیه یکدیگر است و مخاطبان هم توانمند به شعور آن فارغ از هیچ مشکلی می باشند ( بلاروس و اسلواکی ) .
بلژیک : ناحیه فلانجی گویش گاه و بیگاه ورژن های دوبله زبان خویش را ایجاد می نماید , در غیر این صورت صرفاً زیرنویس ها . منطقه‌ی فرانسوی والونیا و منطقه‌ی آلمانی سخن در شرق بلژیک منحصراً از دوبله کاملاً بازیگران , نیز برای فیلم و نیز برای تیم تلویزیونی به کارگیری می کنند .
زیرنویس ها نوشته هایی میباشند که از نوشته یا این که نوشته فیلم مذاکره یا این که تعبیر در فیلم ها , برنامه های تلویزیونی , بازی های ویدئویی و مواقعی از این دست گرفته شده‌است که معمولاً در ذیل مانیتور داده میگردند البته در صورت وجود بر بالای کاغذ هم میتوانند باشند . قبلاً نوشته را در ذیل ورقه نوشتید . آن‌ها میتوانند به نوعی ترجمه کتبی دیالوگ به گویش فرنگی باشند , یا این که ارائه مکتوب مذاکره به به عبارتی لهجه , با یا این که داده ها مازاد برای یاری به بینندگان ناشنوا یا این که مشقت بار شنوایی برای دنبال کردن مصاحبه , یا این که اشخاصی که نمی توانند گفتگوی گفتاری را فهم و شعور نمایند یا این که مشکلات تشخیص زبان را دارا‌هستند .

روش رمزگذاری شده نیز میتواند با فیلم از قبلی ارائه شود و نیز به صورت گرافیکی یا این که متنی جدا شود که بوسیله گیرنده ارائه و روکش شود . زیرنویس های جدا برای DVD , Blu – ray و teletext تلویزیون / زیرنویس دیجیتال پخش ( DVB ) یا این که زیرنویس EIA – 608 به کارگیری می شود , که مخفی میباشند مگر این که خواهش شده بوسیله تماشاچی از یک منو یا این که سوییچ در اختیار گرفتن از شیوه به دور یا این که با گزینش برگه ذی‌ربط یا این که خدمت ( مثلا , ص 888 یا این که CC1 ) , مدام نمایشگرهای صدا مازاد را برای بینندگان ناشنوا و ناشنوا حمل نمائید . لهجه زیرنویس Teletext از صدای حیاتی پیروی می نماید , به غیر از در کشورهای یک سری زبانه که پخش کننده ممکن است در بقیه صفحه ها teletext زیرنویس ها را به لهجه های مازاد ارائه دهد . زیرنویس های EIA – 608 شبیه میباشند , به استثنای این که پایانه های اسپانیایی آمریکای شمالی ممکن است در CC3 زیرنویس ها را به لهجه اسپانیایی ارائه دهد . DVD و Blu – ray تنها در به کار گیری از گرافیک های رمزگذاری شده اجرا شده به جای نوشته و همینطور بعضا از پخش های HD DVB گوناگون می باشند .

بعضی وقت ها , به صورت بیشتر در فستیوال های فیلم , زیرنویس ها ممکن است در یک کاغذ مستقل در ذیل مانیتور داده شوند , براین اساس فیلم ساز قادر است از ساخت یک ورژن زیرنویس برای صرفا یک نمایش نجات دهد . زیرنویس های تلویزیونی برای ناشنوایان و شنوایی ها هم در بعضا از کشورها تحت عنوان زیرنویس بسته گفته می شود .

کاربردهای استثنایی تری هم دربرگیرنده اپرا , مثل آیدا وردی

منبع : http://mojosub.com/