دادکان: من گودزیلا هستم!

[ad_1]

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به شدت نسبت به عملکرد وزارت ورزش نسبت به اقدامات‌اش در فدراسیون فوتبال انتقاد کرد.

[ad_2]

Source link