افشاگری درباره یک رانت عجیب؛ حیاط خلوت نمایندگان!

[ad_1]

وقتی فردی چهار سال در حوزه قانون‌گذاری تلاش می‌کند، باید آن‌قدر برای یک سیستم اهمیت داشته باشد که آن فرد خود را به دستگاه‌ها تحمیل نکند. منهای این موارد، اغلب نمایندگانی که برای حفظ جایگاه خود اقدام می‌کنند، عمدتا به دستگاه‌هایی می‌روند که برای آن‌ها منفعتی داشته باشد. برای مثال، به وزارت آموزش‌وپرورش نمی‌روند، اما وزارت نفت برای آن‌ها جذابیت دارد. این دست اقدامات‏ زمینه را برای حضور دوباره آن‌ها در جایگاه مجلس فراهم می‌کند

[ad_2]

Source link